Borstkanker.website

 
 
Staat er BIRADS 0, dan betekent dat, dat er naast de foto's die gemaakt zijn in de screening ook nog foto's gemaakt moeten worden in het ziekenhuis. Dat kan een mammogram zijn. Soms wordt er dan nog van een deel van de borst een foto gemaakt. Meestal volgt dan ook echografie en soms een MRI. Bij ongeveer 80% blijkt er dan niets aan de hand te zijn. In 20% moet er toch weefsel weggenomen met een punctienaald. Bij 10% is er dan niets kwaads. Dat betekent dat 90% van de vrouwen met een BI-RADS 0 geen kanker blijken te hebben.    
Vanaf 1 juli 2017 wordt u bij BI-RADS 0 door de huisarts verwezen naar de afdeling radiologie van het ziekenhuis.  Er wordt in het zieken huis naar gestreefd  dat u dan binnen 24- 48 uur geinformeerd bent of er wel of niet sprake is van een kwaardaardige afwijking.

 

Staat er BI-RADS 4, dan betekent dat, dat er bij 20% van de vrouwen in het ziekenhuis met alleen foto's vastgesteld wordt, dat er niets aan de hand is. Bij 80% moet er weefsel met een naald weggenomen worden. Bij 40-45% van de vrouwen is er dan sprake van een of andere vorm van borstkanker. De ernst van deze borstkankers is niet voor iedere vorm van borstkanker gelijk. Voor veel vormen van borstkanker is er een goede kans op volledige genezing. 
 
Staat er BI-RADS 5, dan is de kans op een of andere vorm van borstkanker zeer groot, 97%.    

 

Bij BI-RADS4 of 5 wordt u door de huisarts verwezen naar de mammapoli van het ziekenhuis.
 
 
              
Samenvattend  
Bij BI-RADS0 in de screening wordt u door de huisarts verwezen naar de afdeling radiologie van het ziekenhuis, bij BI-RADS 4 of 5 naar de mammapoli.
Gemiddeld is de kans op een kwaadaardige afwijking na verwijzing voor verder onderzoek (Positief Voorspellende Waarde= PVW) rond 30%.
Voor BI-RADS0 is dat 8-12%, voor BI-RADS4 is dat 40-45% en voor BI-RADS5 meer dan 95%.

 

Lees ook:  Massa B0: Over verwijzing in het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker op basis van "Massa B0". Met aanbevelingen waarmee het aantal clienten, die verwezen worden naar het ziekenhuis, aanzienlijk verminderd kan worden.