Borstkanker.website

 

 

Wat betekent de mammascreening voor de deelnemer, wat kunt u ervan verwachten. Over de uitnodigingsbrief en over het onderzoek zelf. Over wel of niet meedoen, over voor- en nadelen

 

Algemene informatie over de screening

Screeningsorganisaties 

Het mechanisme van de screening 

Screening van uitnodiging tot uitslag  

Uitnodiging voor de screening 

Voorafgaande aan de screening 

Intervalcarcinomen 

Techniek en kwaliteit van de screening 

Informatie over screening elders in de wereld