Borstkanker.website

 

 

Wat staat er in de brief aan de huisarts?  
Antw: In de brief van de huisarts staat aan welke kant en waar in de borst iets te zien is, waar verder onderzoek voor nodig is. Er is een korte omschrijving van deze mogelijke afwijkig van het normale, in enkele woorden en in een symbool. Soms zijn afmetingen vermeld. Altijd wordt er gebruikt gemaakt van de het begrip BIRADS, een getal van 0 tot 5.

 

Hoe groot is de kans op zo'n brief?  
Antw: van 1000 deelnemers ontvingen in Nederland in 2014 ongeveer 25 deelnemers zo'n brief. Het aantal deelnemers dat zo'n brief ontvangt wordt het Verwijscijfer genoemd. Vanaf het begin van de screening in 1989 is dit cijfer veranderd van 12 naar ongeveer 25. 10 van deze 25 brieven zijn BI-RADS 0 brieven, 15 zijn BI-RADS 4 of 5 brieven.

 

Wat betekent BI-RADS?
Antw: 
Bi-rads 0: er is iets te zien op de foto's, maar er zijn meer foto's nodig om duidelijkheid te krijgen. Dan kan betekenen dat in het ziekenhuis het mammogram herhaald wordt, er van een klein deel van de borst een detail rontgenfoto gemaakt wordt. Ook kan er een echo onderzoek volgen en de laatste jaren ook een MRI. In de meeste gevallen blijkt er dan geen (verdachte) afwijking te zijn en is het verder onderzoek klaar. Soms moet er een stukje weefsel weggenomen worden met een puntienaald. Globaal is de kans op een goedaardige afwijking rond 90%. 
BI-RADS 1 wil zeggen dat er geen afwijkingen zijn.
BI-RADS 2 wil zeggen dat er sprake is van een goedaardige afwijking. Meestal hoeft daar niets aan gedaan te worden. 
BI-RADS 4 wil zeggen dat er meer onderzoek nodig is dan alleen maar foto's en dat er toch wel kans is op een kwaadardige afwijking. Er wordt daarom bij 80% een stukje weefsel worden weggenomen in het ziekenhuis.Bij ongeveer 40-45% is er sprake van een kwaadaardige afwijking. 
BI-RADS 5 betekent dat meer dan 95% weefselonderzoek een kwaadardige afwijking laat zien. Een zeer fraaie, complete en professionele uitleg van BI-RADS met vele voorbeelden kunt u vinden op www.RadiologyAssistant.nl

 

Hoe groot is de kans op een kwaadaardige afwijking?  
Antw: De kans dat er sprake is van een kwaadaardige afwijking is bij BI-RADS 0 ongeveer 10%, bij BI-RADS 4 ongeveer 40% en bij BI-RADS 5 meer dan 90%.. Dit percentage wordt de Positief Voorspellende Waarde van de screening genoemd.     
                                                                                                                
Vanaf 1 juli 2017 wordt u bij BI-RADS 0 door de huisarts verwezen naar de afdeling radiologie van het ziekenhuis.  Er wordt in het ziekenhuis naar gestreefd  dat u binnen 24- 48 uur geinformeerd bent of er wel of niet sprake is van een kwaardaardige afwijking. Bij verdenking op een kwaadaardige afwijking wordt u alsnog doorverwezen naar de mammapoli. 
Bij BI-RADS4 of 5 wordt u door de huisarts verwezen naar de mammapoli van het ziekenhuis      

          

Samenvattend  Bij BI-RADS 0 in de screening wordt u door de huisarts verwezen naar de afdeling radiologie van het ziekenhuis, bij BI-RADS 4 of 5 naar de mammapoli. Gemiddeld is de kans op een kwaadaardige afwijking na verwijzing voor verder onderzoek rond 30%. Voor BI-RADS0 is dat 8-12%, voor BI-RADS4 is dat 40-45% en voor BI-RADS5 meer dan 95%.

 

Lees ook:  Massa B0: Over verwijzing in het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker op basis van "Massa B0". Met aanbevelingen waarmee het aantal clienten, die verwezen worden naar het ziekenhuis, aanzienlijk verminderd kan worden.