Borstkanker.website

 

 

Uw gegevens en privacy

Voor originele inhoud van deze website gelden de regels voor privacy zoals omschreven op de website van het RIVM, te bereiken via bovenstaande link.

Voor de Resultaten die vermeld zijn op deze site geldt vooral hetgeen te lezen is in de alinea's Bewaken en verbeteren van de kwaliteit en Wetenschappelijk onderzoek.

Voor de inhoud van deze website gelden vanaf 25 mei 2018 tevens de regels die voortkomen uit de Algemene Verordening gegevensbescherming.(AVG)

Deze website gebruikt geen cookies en slaat geen persoonsgegevens op.

Tekst van het wetsartikel over wetenschappelijk onderzoek: lees verder (pdf file)

Introductie AVG, Autoriteit Persoonsgegevens

Royal College of Radiologists Membership Privacy Notice

Guidance on maintaining patient confidentiality when using radiology department information systems

10 golden rules when sharing patient info by email